Chính sách bảo mật

Khi truy cập hệ thống website của Kenhdaihoc.com nghĩa là quý khách đồng ý chấp nhận thực hiện những mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật thông tin, vui lòng không sử dụng hệ thống website của Kenhdaihoc.com. Chính sách bảo mật này được đưa ra để thể hiện vai trò của chúng tôi trong vấn đề bảo mật trực tuyến và dịch vụ khách hàng.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website honglam.vn sẽ giúp chúng tôi:

Nắm bắt được nguyện vọng, mong muốn của khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hỗ trợ nhanh nhất khi có khiếu nại từ phía khách hàng.

Thông tin khách hàng Kenhdaihoc.com thu thập gồm:

Hời gian lưu trữ thông tin

Kenhdaihoc.com sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Top